_

دانلود مجوعه افزونه های Yoast

_
Yoast SEO Premium
_

دانلود افزونه سئوی Yoast

_

توضیحات

از Google و Bing بازدید کنندگان بیشتری را جذب کنید از رسانه های اجتماعی بازدید کنندگان بیشتری را جذب کنید تا تعامل خوانندگان خود را افزایش دهید.

Yoast Video SEO
_

دانلود افزونه Yoast Video

_

توضیحات

ببین چقدر عالیه؟ و این بسیار آسان است! اگر از افزونه ما استفاده می کنید ، تنها کاری که باید انجام دهید ضبط فیلم است. پس از آن ، شما توضیحات متا و عناوین خوبی را به فیلم های خود اضافه می کنید و برچسب ها و دسته بندی های مناسب را انتخاب می کنید. این همه کارها است!

Yoast Local SEO
_

دانلود افزونه Yoast Local

_

توضیحات

این افزونه مکمل افزونه یوآست می باشد که مخصوص وب سایت های محلی هست و به رشد سریعشون کمک میکند و باعث میشود تا مشتریان شما را سریع تر بیابند.

Yoast WooCommerce SEO
_

دانلود افزونه Yoast WooCommerce

_

توضیحات

از Google و Bing بازدید کنندگان بیشتری را جذب کنید از رسانه های اجتماعی بازدید کنندگان بیشتری را جذب کنید تا تعامل خوانندگان خود را افزایش دهید.