آموزش نال کردن ، نصب و ایمپورت دموهای قالب زفایر – zephyr

در این قسمت به شما آموزش میدهیم که چگونه قالب زفایر رو نال ، نصب و دموهای اون رو ایمپورت کنیم .

آموزش ویدیویی

آموزش نصب قالب zephyrآموزش نصب قالب زفایردانلود قالب زفایرقالب zephyrقالب زفایر

دیدگاهتان را بنویسید